Rosenterapi

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring for å møte muskelspenningene. I tillegg kan terapeutens bruk av ord som en utvidet kontaktmulighet, også være med på å bringe klienten til en større innsikt i behandlingen.